fbpx

כללי:

 1. אתר המכירות האלקטרוני 'כלולה מתנות מתגשמות' (להלן גם: "האתר"), משמש לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ולדוברי עברית ברחבי העולם.
 2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. האתר הנו בבעלות כלולה מתנות מתגשמות, כלנית אשל חדוותי (להלן: "מנהלת האתר" ).
 5. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

הרכישה:

 1. כדי לבצע הזמנה של מוצר. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, יש לבחור את הגרסה ולאחר מכן להמשיך במילוי פרטי האשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 2. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי הנהלת האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג', בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר, ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך .
 3. התשלום באתר הוא באמצעות חברת איזיפיי. במעמד הרכישה, יש להכנס לתנאי השימוש באתר ולאשר את קריאתם.

אספקה ומשלוחים:

 1. הנהלת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, תוך התנאים המופיעים בתנאי המשלוח.
 2. הנהלת האתר ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי המשלוח.
 3. אין לראות בהנהלת האתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
 4. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 5. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, הנהלת האתר תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.
 6. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מסטודיו כלולה בקיבוץ עין שמר, בתיאום מראש בטלפון: 052.4705570
 7. יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.

תנאי המשלוח:

 1. למזמינים מוצרים בחנות האינטרנטית – יישלחו עם שליח מחברת YDM אלא אם כן נבחרה אופציה שונה בעת הרכישה.
 2. המשלוח יתבצע תוך 3 ימי עסקים. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. יש למלא את הכתובת המדויקת למשלוח בעת הרכישה.
  * במקרה של כתובת שגויה או כאשר הלקוח לא מוכן לקבל את המשלוח, עלות טיפול ושליחה חוזרת בגובה של 35 ₪ על חשבון הלקוח.

אחריות:

 1. בעת המשלוח אנו עושים את מירב המאמצים לשלוח את את המוצרים ארוזים באריזה מוגנת שתגן על המוצר בעת המשלוח.
 2. במידה ויגרם נזק למוצר במהלך המשלוח אנחנו עושים את מירב המאמצים למזער את הנזק.
 3. במידה והמוצר שנשלח היה פגום לפני המשלוח יש אחריות מלאה להשלמת החלקים שחסרים או פגומים והמשלוח יהיה על חשבון 'כלולה מתנות מתגשמות'

ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

בעת ההזמנה, על הלקוח להבין, שהמוצרים מעוצבים ומודפסים במיוחד עבורו.
ההזמנה של הלקוח מתועדת בטופס ההזמנה לרבות שם התינוק.ת. והמין. בהתאם לשם הרשום מתבצעת ההזמנה והמוצרים מודפסים. לא ניתן לשנות/להחליף/לתקן לאחר ביצוע ההדפסה. במקרה של טעות ברישום השם ו/או ציון שגוי של מין התינוק.ת, נאלץ להכין מחדש והלקוח ישא בהוצאות בגובה 80% ממחיר המוצר ודמי משלוח מלאים בסך 35 ש"ח, במידת הצורך.
אנו ממליצים לבדוק עם ההורים הטריים את השם, האיות הנכון והמין, לפני ביצוע ההזמנה באתר.
במידה ונעשתה הדפסה שונה מההזמנה אותה הלקוח ביצע בטופס הזמנה לרבות טעות במין התינוק.ת ו/או איות השם ע"י הנהלת 'כלולה מתנות מתגשמות', זו תישא באחריות להדפסה מחדש של המוצרים שהוזמנו כולל משלוח מחדש על חשבונה.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, הגרפיקה, קטעי המוסיקה וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 4. השם 'כלולה מתנות מתגשמות', וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אחריות ושמירה על סודיות:

 1. הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.
 2. הנהלת האתר מתחייבת שלא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי.
 3. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הנהלת האתר נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע באתר אולם על המשתמשים לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, המשתמשים משחררים את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 4. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל העברת מהנהלת האתר בעבור מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אליה. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת מהנהלת האתר זה, עליו להודיע על כך לחברה.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

שונות:

 1. על ההתקשרות בין המזמין לבין הנהלת האתר דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
 3. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך- 01.09.09 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת האתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 4. שעות העבודה בסטודיו 'כלולה מתנות מתגשמות' הינן דינמיות ונתונות לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 5. אנו מתחייבים לשלוח את החבילה בתוך 72 שעות מרגע התשלום, כדי שהמוצרים יתקבלו בהקדם האפשרי.
  (אלא אם הודענו אחרת טלפונית)
 6. ביקור בסטודיו 'כלולה מתנות מתגשמות' בקיבוץ עין שמר, לרבות איסוף מוצרים מותנים בתיאום מראש בטלפון 052.4705570
 7. שירות הלקוחות של 'כלולה מתנות מתגשמות' זמין עבורכם בטלפון 052.4705570, וואטסאפ, SMS, מייל caloola.gift@gmail.com. אנו מתחייבים לחזור אליכם בכל פניה עד 24 שעות (לא כולל שישי שבת וחג).

תודה שפנית אלי. ממש אשמח לתת לך הצעת מחיר למתנות סופשנה בעיצוב כלולה. תמיד אפשר גם לפנות אלי בטלפון 052-4705570

טופס הצעת מחיר למתנות סופשנה